Smanjite operativne troškove bankomata u vašoj mreži
Smanjite operativne troškove bankomata u vašoj mreži
Instalirajte bankomat u Vašem lokalu/trgovini
Instalirajte bankomat u Vašem lokalu/trgovini
Povećajte vaše prihode uz pomoć bankomata
Povećajte vaše prihode uz pomoć bankomata

Banke

bankomat kao usluga; rukovođenje i upravljanje mrežom bankomata

Bankomat se razvija od tradicionalne uloge izdavanja gotovine prema potpuno razvijenom samouslužnom kanalu. Tehnologija pruža platformu za nadogradnju na inovativne usluge koje mijenjaju model interakcije, širinu i dubinu ponuđenih usluga, kao i dostupnost razine usluge i sigurnosne značajke.

Uz našu ponudu vrijednosti ATM-as-a-Service, bankama i financijskim institucijama (FI) nudimo rješenje za korištenje naše tehnologije, naše globalne mreže bankomata i naše dugogodišnje operativne ekspertize za postizanje troškovne učinkovitosti i vrhunskog korisničkog iskustva.

Također nudimo svestrane pakete usluga koji uključuju upravljane usluge za mrežu bankomata banke, povezanost s našom neovisnom mrežom bankomata preko naših ugovora o sudjelovanju u mreži i mogućnost kupnje bankomata banke s Programom kupnje imovine.

UGOVOR O SUDJELOVANJU U MREŽI

Naše banke i FI partneri mogu uživati u pristupu našim mrežama bankomata putem naših fleksibilnih ugovora o mrežnom sudjelovanju

OUTSOURCING BANKOMATA

Globalni ugovori i usluge s prodavateljima također se nude i mogu se integrirati u naš portfelj

PROGRAM KUPNJE IMOVINE

Nudi višestruke prednosti u optimizaciji troškova i prisutnosti na tržištu

Kontaktirajte nas
Besplatni telefon

Traži