Uvjeti uporabe mrežne stranice (HRVATSKA)

Standardni dokumenti | Zadržani | Hrvatska

Uvjeti koji se odnose na pristup i uporabu mrežne stranice prema hrvatskom zakonu. Ovaj je resurs prethodno bio poznat pod nazivom Uvjeti uporabe mrežne stranice (HRVATSKA).

POZORNO PROČITAJTE OVE UVJETE UPORABE PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UPOTREBLJAVATI OVU STRANICU  

ŠTO SE NALAZI U OVIM UVJETIMA?  

U ovim uvjetima navode se pravila za uporabu naše mrežne stranice https://www.euronetatms.hr/ (naša stranica).

TKO SMO I KAKO NAM SE MOŽETE OBRATITI  

https://www.euronetatms.hr

stranica je kojom upravlja poduzeće EFT Usluge d.o.o.[SW1] – podružnica („Mi”, „Naš”, „Nas”), registrirano pod matičnim brojem poduzeća 080137553,  sa sjedištem na adresi Prve Pile 1, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Da biste stupili u kontakt s nama, pošaljite e-poštu na e-adresu contact@euronetworldwide.com ili nazovite telefonsku liniju naše službe za korisnike na broj 0800 032 0707.

Ako želite podnijeti pritužbu koja se odnosi na rad ili uporabu ove stranice, pozivamo vas da nam svoju pritužbu pošaljete e-poštom na prethodno navedenu e-adresu. Ne zaboravite u pritužbi opisati svoju zabrinutost u pogledu rada ili uporabe ove stranice i navesti nam svoje podatke za kontakt.

UPORABOM NAŠE STRANICE PRIHVAĆATE OVE UVJETE  

Uporabom ove stranice potvrđujete da prihvaćate ove uvjete uporabe i da ste suglasni pridržavati ih se.

Ako niste suglasni s ovim uvjetima, ne smijete upotrebljavati našu stranicu.

Preporučujemo vam da ispišete kopiju ovih uvjeta za buduću uporabu.

NA VAS SE MOGU PRIMJENJIVATI I DRUGI UVJETI  

Ovi uvjeti uporabe odnose se na sljedeće dodatne uvjete koji se odnose i na vašu uporabu naše stranice.

MOŽEMO MIJENJATI OVE UVJETE  

Povremeno možemo mijenjati ove uvjete. Svaki put kad želite upotrebljavati našu stranicu provjerite ove uvjete kako bi se osiguralo da razumijete uvjete koji se u tom trenutku primjenjuju. Uvjeti su posljednji put ažurirani 21. prosinca 2023.

MOŽEMO MIJENJATI SVOJU STRANICU

Povremeno možemo ažurirati i mijenjati svoju stranicu kako bi se na njoj odražavale promjene koje se odnose na naše proizvode, potrebe naših korisnika i naše poslovne prioritete.

Odgovorni ste osigurati sve potrebne resurse (uključujući svojeg pružatelja telekomunikacijskih usluga) za ostvarivanje pristupa našoj stranici.

MOŽEMO OBUSTAVITI ILI POVUĆI SVOJU STRANICU  

Naša je stranica dostupna besplatno.

Ne jamčimo da će naša stranica, ili na njoj navedeni sadržaj, uvijek biti dostupan ili da će mu biti moguće neprekidno pristupati. Možemo obustaviti ili povući odnosno ograničiti dostupnost čitave naše stranice ili bilo kojeg njezina dijela zbog poslovnih i operativnih razloga. Pokušat ćemo vam dati razumnu obavijest o bilo kakvoj obustavi ili povlačenju.

Jednako ste tako odgovorni osigurati da sve osobe koje pristupaju našoj stranici putem vaše internetske veze budu svjesne ovih uvjeta uporabe i drugih važećih uvjeta i odredbi te da ih se pridržavaju.

NAŠA STRANICA I INFORMACIJE KOJE SE NA NJOJ NALAZE NAMIJENJENE SU ISKLJUČIVO KORISNICIMA U HRVATSKOJ

Naša stranica i informacije koje se na njoj nalaze usmjerene su prema osobama s prebivalištem u Hrvatskoj. Ne jamčimo da je sadržaj dostupan na našoj stranici ili putem naše stranice prikladan za uporabu ili dostupan na drugim lokacijama.

KAKO MOŽETE UPOTREBLJAVATI MATERIJAL NA NAŠOJ STRANICI  

Vlasnik smo ili nositelj licencije za sva prava intelektualnog vlasništva na svojoj stranici i materijala koji je na njoj objavljen. Takva su djela zaštićena prema zakonima i ugovorima u o autorskim pravima diljem svijeta. Sva su takva prava zadržana.

Možete ispisati jednu kopiju i preuzeti izvatke bilo koje/ih stranice/a s naše mrežne stranice za svoju osobnu uporabu te možete skrenuti pozornost drugim osobama u svojoj organizaciji na sadržaj objavljen na našoj mrežnoj stranici.

Ne smijete mijenjati papirnate ili digitalne kopije bilo kojeg materijala koji ste ispisali ili preuzeli na bilo koji način i ne smijete upotrebljavati bilo koje ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koje grafičke prikaze odvojeno od teksta koji se uz njih nalazi.

Naš status (i status bilo kojih utvrđenih doprinositelja) kao autora sadržaja na našoj stranici mora uvijek biti naveden.

Ne smijete upotrebljavati bilo koji dio sadržaja na našoj stranici za komercijalne svrhe ako od nas ili naših davatelja licencije niste pribavili licenciju da to možete činiti, i ne smijete ga reproducirati, ponovno distribuirati ili objavljivati bilo kojim osobama u cijelosti ili djelomično.

Ako ispišete, umnožite ili preuzmete bilo koji dio naše stranice kršeći ove uvjete uporabe, vaše će pravo na uporabu ove stranice trenutačno prestati i morate, na naš zahtjev, vratiti ili uništiti bilo kakve kopije materijala koji ste izradili.

NEMOJTE SE OSLANJATI NA INFORMACIJE NA OVOJ STRANICI  

Sadržaj na našoj stranici služi samo za općenite informacije. Nije namijenjen kao savjet na koji biste se trebali oslanjati. Morate pribaviti stručan ili specijalistički savjet prije poduzimanja, ili suzdržavanja, od bilo koje radnje na temelju sadržaja navedenog na našoj stranici.

Iako činimo razumne napore za ažuriranje informacija navedenih na svojoj stranici, ne izjavljujemo i ne jamčimo, bilo izričito ili implicitno, da je sadržaj na našoj stranici točan, potpun, ažuran ili dostupan za dohvat. To se primjenjuje i na sadržaj koji su osigurale treće strane. Procjene i vrednovanja odražavaju mišljenje dotičnog autora u vrijeme izrade sadržaja. Sadržaj može zastarjeti uslijed aktualnih događanja ili može na drugi način biti promijenjen bez izmijenjenih ocjena, sadržaja ili informacija navedenih na stranici. Ako su sadržaj omogućile treće strane ili odražava mišljenje trećih strana, ne mora biti sukladan s našim stajalištima, nego im može čak i proturječiti.

NISMO ODGOVORNI ZA MREŽNE STRANICE NA KOJE SE POVEZUJEMO  

Kad se na našoj stranici nalaze poveznice na druge stranice i resurse koje su omogućile treće strane, takve su poveznice navedene samo za vašu informaciju. Takve poveznice ne bi trebalo tumačiti kao naše odobravanje takvih povezanih stranica ili informacija koje biste iz njih mogli pribaviti.

Nemamo nadzor nad sadržajem takvih stranica ili resursa.

NE ODOBRAVAMO SADRŽAJ KOJI IZRAĐUJE KORISNIK  

Na stranici se mogu nalaziti informacije i materijali koje su učitali drugi korisnici stranice, uključujući sadržaj oglasnih ploča i brbljaonica. Takve informacije i materijale nismo potvrdili niti smo ih odobrili. Stajališta koja su izrazili drugi korisnici naše stranice ne odražavaju naša stajališta ili vrijednosti.

KAKO ULOŽITI PRITUŽBU NA SADRŽAJ KOJI SU UČITALI DRUGI KORISNICI  

Ako želite uložiti pritužbu na sadržaj koji su učitali drugi korisnici, obratite nam se putem mrežne stranice https://www.euronetatms.hr/kontaktirajte-nas/.

KAKO MOŽEMO UPOTREBLJAVATI VAŠE OSOBNE PODATKE  

Vaše ćemo osobne podatke upotrebljavati samo kako je utvrđeno u našoj Obavijesti o privatnosti podataka: https://www.euronetatms.hr/obavijest-o-zastiti-podataka/.

NISMO ODGOVORNI ZA VIRUSE I NE SMIJETE IH UNOSITI  

Za uporabu stranice potreban je uređaj koji ima pristup internetu koji podržava internetski preglednik (Mozilla, Internet Explorer, Chrome, Bing ili njihove nadogradnje) u pregledniku. Ne jamčimo da će naša stranica biti sigurna ili da na njoj neće postojati pogreške ili virusi.

Odgovorni ste za konfiguriranje svoje informacijske tehnologije, računalnih programa i platforme za pristup našoj stranici. Trebali biste upotrebljavati vlastiti softver za zaštitu od virusa.

Ne smijete zloupotrebljavati našu stranicu svjesnim unošenjem virusa, trojanskog softvera, logičkih bombi ili drugih materijala koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni. Ne smijete pokušavati ostvariti neovlašteni pristup našoj stranici, poslužitelju na kojem je pohranjena naša stranica ili bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanima s našom stranicom. Ne smijete napasti našu stranicu putem napada uskraćivanjem usluge ili distribuiranog napada uskraćivanjem usluge. Takve bi aktivnosti mogle biti zabranjene i u skladu s time obavijestit ćemo nadležna tijela zadužena za provedbu zakona i surađivati sa spomenutim tijelima otkrivajući im vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, vaše će pravo na uporabu naše stranice trenutačno prestati.

PRAVILA O POVEZIVANJU NA NAŠU STRANICU  

Možete se povezati na našu početnu stranicu pod uvjetom da to učinite pošteno i zakonito i ne naštetite našem ugledu ili ga iskoristite.

Ne smijete postaviti poveznicu na način koji bi mogao upućivati na bilo koji oblik povezivanja, odobrenja ili potvrde s naše strane u slučaju kad ne postoji nijedno od spomenutoga.

Ne smijete postaviti poveznicu na našu stranicu na bilo kojoj mrežnoj stranici koja nije u vašem vlasništvu.

Naša stranica ne smije biti uokvirena na bilo kojoj drugoj stranci, niti smijete izraditi poveznicu na bilo koji dio naše stranice osim na početnu stranicu.

Zadržavamo pravo povući dopuštenje za povezivanje bez prethodne obavijesti.

Ako želite povezati ili na bilo koji način iskoristiti sadržaj na našoj stranici osim prethodno utvrđenog sadržaja, obratite se na e-adresu contact@euronetworldwide.com.

ZAKONI KOJE SE DRŽAVE PRIMJENJUJU NA BILO KAKVE SPOROVE  

Na uvjete uporabe ove stranice primjenjuje se hrvatsko pravo. Bilo kakve sporove proizašle iz uporabe naše stranice ili u vezi s njom koji se ne riješe mirnim putem rješavat će sud koji ima mjesnu i stvarnu nadležnost.

Upućujemo vas na platformu Europske unije za izvansudsko rješavanje sporova, dostupnu na sljedećoj internetskoj adresi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kontaktirajte nas
Besplatni telefon

Traži