Smanjite operativne troškove bankomata u vašoj mreži
Smanjite operativne troškove bankomata u vašoj mreži
Instalirajte bankomat u Vašem lokalu/trgovini
Instalirajte bankomat u Vašem lokalu/trgovini
Povećajte vaše prihode uz pomoć bankomata
Povećajte vaše prihode uz pomoć bankomata

Outsourcing bankomata

Našom mrežom bankomata u potpunosti upravljaju naši specijalizirani interni operativni timovi koji se nalaze u više operativnih čvorišta diljem Europe. Naš portfelj usluga proteže se od korištenja naše vlastite licence za stjecanje, do predviđanja gotovine i upravljanja gotovinom, dostupnosti pune razine usluge do održavanja i korisničke podrške. Globalni ugovori i usluge s dobavljačima također se nude i mogu se integrirati u naš portfelj.

UGOVOR O SUDJELOVANJU U MREŽI

Naše banke i FI partneri mogu uživati u pristupu našim mrežama bankomata putem naših fleksibilnih ugovora o mrežnom sudjelovanju

PROGRAM KUPNJE IMOVINE

Nudi višestruke prednosti u optimizaciji troškova i prisutnosti na tržištu

Kontaktirajte nas
Besplatni telefon

Traži