Smanjite operativne troškove bankomata u vašoj mreži
Smanjite operativne troškove bankomata u vašoj mreži
Instalirajte bankomat u Vašem lokalu/trgovini
Instalirajte bankomat u Vašem lokalu/trgovini
Povećajte vaše prihode uz pomoć bankomata
Povećajte vaše prihode uz pomoć bankomata

Program kupnje imovine

Nudimo našim bankovnim i drugim partnerima iz financijkse industrije (FI) opciju da Euronet EFT kupi bankomate i integrira ih u našu neovisnu mrežu bankomata na odabranim tržištima, nudeći višestruke prednosti u optimizaciji troškova i prisutnosti na tržištu. Nudimo i mogućnosti zajedničkog poduhvata pružanjem nadogradnje i zamjene flote bankomata banke/FI, uz razvoj mreže bankomata.

UGOVOR O SUDJELOVANJU U MREŽI

Naše banke i FI partneri mogu uživati u pristupu našim mrežama bankomata putem naših fleksibilnih ugovora o mrežnom sudjelovanju

OUTSOURCING BANKOMATA

Globalni ugovori i usluge s prodavateljima također se nude i mogu se integrirati u naš portfelj

Kontaktirajte nas
Besplatni telefon

Traži