Opća obavijest o privatnosti 

Svibanj 2024.

Ova obavijest o privatnosti („obavijest o privatnosti“) pojašnjava kako svaki od subjekata i/ili podružnica navedenih u tablici „Tko smo“ u odjeljku mi“, „naš“, „nas“), prikuplja, upotrebljava, pohranjuje, dijeli s ostalim stranama i/ili na drugačiji način obrađuje vaše osobne podatke („osobni podaci“), dok upotrebljavate našu internetsku stranicu („internetska stranica“), kao njezin posjetitelj i/ili korisnik ili u svakoj komunikaciji s nama (zajedno „vi, „vaš“ ili „korisnici“). U ovoj obavijesti o privatnosti opisujemo i dijeljenje osobnih podataka s ostalim stranama te mehanizme kojima štitimo vaše podatke.

Preporučujemo redovno pregledavanje ove obavijesti o privatnosti na internetskoj stranici, radi provjere ažuriranja. Ažuriranja ove obavijesti o privatnosti objavit ćemo na našoj internetskoj stranici, a nastavkom rada suglasni ste s njezinim sadržajem, kao i svim njezinim izmjenama ubuduće.

Ako lokalno zakonodavstvo zahtijeva dodatne pojedinosti u ovoj obavijest o privatnosti, one su u odjeljku u nastavku.

Tko smo mi? 
Dio smo Euronet grupe. 

Svi naši kontaktni podaci nalaze se na dnu ove stranice.

Koje se vrste osobnih podataka prikupljaju?  
Prikupljamo samo osobne podatke neophodne za pružanje internetske stranice i u skladu s primjenjivim zakonom.

Zašto prikupljamo osobne podatke? 
Osobne podatke prikupljamo u specifične ugovorne i pravne svrhe. 
 
Ako ste s time suglasni, prikupljamo podatke i u dodatne svrhe. 

Koliko dugo Euronet čuva osobne podatke? 
Osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo, koliko je to neophodno ili zahtijeva primjenjiv zakon. 

S kime dijelimo osobne podatke? 
 Osobne podatke dijelimo s ostalim tvrtkama Euronet grupe, pravnim tijelima i partnerima, ako je to neophodno za ispunjenje regulatornih zahtjeva ili ugovornih obveza.

Gdje Euronet pohranjuje osobne podatke? 
Osobne podatke pohranjujemo na sigurnim mjestima, uz stroge sigurnosne mjere.  
 
Ako osobne podatke moramo prebaciti na ostale lokacije, poduzimamo sve za pridržavanje zakonskih obveza i osiguranje odgovarajuće razine sigurnosti.

Koja su vaša prava povezana s osobnim podacima? 
Ovisno o vašem prebivalištu, možda posjedujete prava povezana s osobnim podacima prema primjenjivom zakonu. Opis uobičajenih prava povezana s osobnim podacima navodi se u 10. odjeljku. Zahtjev podnosite e-poštom na adresu dpo@euronetworldwide.com

1. Koji se osobni podaci prikupljaju i zbog čega?

Kategorije, izvori, svrhe i pravne osnove prikupljanja i obrade osobnih podataka pri posjetu i/ili uporabi naše internetske stranice navode se u nastavku. Ako se prikupljanje i obrada osobnih podataka osniva na vašoj suglasnosti o tome, možete je povući u bilo kojem trenutku.

Osobne podatke prikupljamo kad posjetite i/ili upotrebljavate našu internetsku stranicu ili nam ih pružite povezano s njezinom uporabom, uključujući i kad podnosite zahtjeve za informacijama ili pritužbe povezane s radom ili uporabom internetske stranice ili sadržaja koji su prenijeli ostali korisnici prema našim uvjetima uporabe internetske stranice.

Podaci mogu biti ovi:

Identifikacijski i kontaktni podaci: ime i prezime, e-pošta, telefonski i/ili brojevi faksa, poslovna ili adresa stanovanja i/ili ostali kontaktni podaci („kontaktni podaci“), titula, datum rođenja, spol, slike, videozapisi ili potpis.

Tijekom odgovaranja i obrade zahtjeva za informacijama ili pritužbe prema našim uvjetima uporabe internetske stranice, možda ćete nam pružiti i dodatne informacije. U tom ćemo slučaju obrađivati dostavljene osobne podatke, kao što se navodi u ovoj obavijesti o privatnosti.

Bihevioralne i tehničke informacije: IP adresa posjetitelja, internetska ili drugačija nalikujuća mreža, pregledavanje ili pretraživanje, informacije o ponašanju (radi razumijevanja načina na koji se ponašate u uporabi naših proizvoda i usluga), vrsta i verzija preglednika, postavke vremenske zone, postavke zaslonske razlučivosti, vrste i verzije dodataka pregledniku, operacijski sustav i platforma. 

Dodatne informacije o našim pravilima o kolačićima dostupne su ovdje

Informacije o lokaciji ili geolokacijski podaci: kad našu internetsku posjetite stranicu uporabom osobnog ili tabletnog računala ili mobilnog telefona, možda ćemo prikupljati podatke o vašoj lokaciji. U svakom slučaju, vaša je suglasnost neophodna prije uporabe informacija o vašoj lokaciji ili geolokacijskih podataka.

Anonimni podaci: kad je to moguće, upotrebljavamo podatke koji vas ne mogu izravno identificirati (kao što su anonimni demografski i podaci o uporabi), a ne osobne podatke („anonimni podaci“). Ovi anonimni podaci mogu se uporabiti za poboljšanje naših unutarnjih procesa ili pružanje usluga, bez daljnje obavijesti vama. Agregirane podatke možemo uporabiti u različite svrhe, uključujući analizu, procjenu i poboljšanja naše internetske stranice i njezina sadržaja.

2. Odakle prikupljamo osobne podatke?

Osobne podatke prikupljamo iz ovih izvora:

• izravno od vas kroz izravne interakcije te podnošenje zahtjeva za informacijama ili pritužbi, kao što se navodi iznad;

• pasivnim prikupljanjem informacija o vašim interakcijama, uključujući klikanja na stranici, provedeno vrijeme ili ostale automatski prikupljene metapodatke;

• davatelji internetskih usluga.

3. Zašto prikupljamo i upotrebljavamo osobne podatke?

Osobne podatke prikupljamo i upotrebljavamo u sljedeće svrhe:

i. Osobne podatke možemo obrađivati u kontekstu vašeg ugovornog odnosa (čl. 6 (1) (b) GDPR-a) s nama (tj. uvjeti uporabe internetske stranice):

ii. Osobne podatke možemo obrađivati i u svrhu naših legitimnih interesa (čl. 6 (1) (f) GDPR-a). Pri uporabi osobnih podataka za ostvarivanje naših legitimnih interesa, uložit ćemo sve napore u osiguranje njihove uporabe samo prema dopuštenjima primjenjivih zakona i takva uporaba neće nadjačati vaše interese ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu:

iii. Vaše osobne podatke možemo obrađivati, ako posjedujemo vašu prethodnu suglasnost (čl. 6 (1) (a) GDPR-a):

iv. Vaše osobne podatke možemo obrađivati u svrhu poštivanja naših zakonskih obveza prema primjenjivom zakonodavnom i regulatornom okviru (čl. 6 (1) (c) GDPR-a), kao i odlukama nadležnih sudova ili nadzornih tijela.

4. Preciznost osobnih podataka

Obvezali smo se na održavanje preciznosti i ažurnosti osobnih podataka. Poduzimamo razumne korake za osiguranje preciznosti osobnih podataka njihovim preciznim bilježenjem i, kad to smatramo potrebnim, povremeno provjeravamo i od vas tražimo njihovo ažuriranje. Povremeno vam možemo poslati poruku e-pošte, u kojoj od vas tražimo potvrdu i/ili ažuriranje osobnih podataka. Ova se komunikacija osniva na našem legitimnom interesu i zakonskoj obvezi održavanja točnih i ažuriranih informacija.

Ako primijetite netočnost u osobnim podacima, možete zatražiti njihov ispravak ili ažuriranje slanjem e-pošte na dpo@euronetworldwide.com.

5. Koliko dugo Euronet čuva osobne podatke?

Osobni podaci čuvaju se koliko je to potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni, što podliježe različitim standardima i propisima, kradi usklađenosti s primjenjivim zakonskim ili obvezama izvješćivanja. Razdoblje zadržavanja određuje se na osnovi primjenjivih zahtjeva i obveza, u što se ubrajaju i:

6. Otkrivamo li vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke možemo otkriti u poslovne svrhe ili radi ispunjavanja zakonskih obveza, kako što se navodi u nastavku:

i. Unutar Euronet grupe: osobne podatke možemo otkriti povezanim društvima tvrtke Euronet i Euronet grupe, ako je to potrebno, radi obrade vašeg zahtjev za informacijama ili pritužbe (prema uvjetima uporabe internetske stranice) ili na drugačiji način ostvariti svrhe opisane u ovoj obavijesti o privatnosti ili u svrhu poštivanja obveza Grupe.

ii. Trećim stranama kao pružateljima usluga*: prikupljene osobne podatke možemo dijeliti s trećim stranama kao pružateljima usluga koje nam pomažu u određenim tehničkim, operativnim, regulatornim ili zadaćama usklađivanja. Na primjer, takve treće strane kao pružatelji usluga mogu biti stručnjaci za upravljanje bazama podataka i internetskim stranicama, pružatelji razvojnih usluga, održavanje, prilagodbu infrastrukture IT-a, oglašivače ili oglašivačke mreže i tvrtke društvenih medija za postavljanje personaliziranih oglasa u digitalne usluge i prilagodbu potrošačkim preferencijama.

*Pravno značenje i popis „trećih strana kao pružatelja usluga“ mogu se razlikovati, ovisno o državi prebivališta. Dodatne informacije o tome koji pružatelji usluga i zbog čega posjeduju pravo pristupa osobnim podacima možete dobiti ako nas kontaktirate na adresu dpo@euronetworldwide.com.

iii. Korporativni proces: osobne podatke možemo prenijeti trećoj strani kao rezultat prodaje, stjecanja, spajanja ili reorganizacije koja uključuje Euronet, tvrtku unutar Euronet grupe ili bilo koju njihovu imovinu. Pritom ćemo poduzeti razumne korake za odgovarajuću zaštitu tih podataka.

iv. Pravni i regulatorni zahtjevi: možda ćemo morati otkriti vaše osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno, ako to zatraži pravno tijelo, uključujući pravosudna ili nadzorna tijela, kao i bilo koja ostala tijela koja djeluju u okviru svoje nadležnosti.

v. Stručni partneri: osobne podatke možemo dijeliti sa savjetnicima, odvjetnicima, konzultantima, revizorima ili računovođama, radi ispunjavanja zakonskih obveza, pružanja naše internetske stranice i izvršenja svojih ugovornih obveza prema uvjetima uporabe internetske stranice, a u skladu s primjenjivim zakonom i najboljom praksom. 

Važno je napomenuti kako se, iako zakoni o čuvanju podataka u državama u koje možemo prenijeti vaše podatke mogu biti manje strogi od zakona vaše države, namjeravamo se pridržavati načela navedenih u ovoj obavijesti o privatnosti, osim ako važeći zakoni ne zahtijevaju drugačije.

Ako osobne podatke dijelimo s trećim stranama sa sjedištem izvan EGP-a kao pružateljima usluga, osigurat ćemo razinu zaštite osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

7. Maloljetnici

Ne pružamo usluge izravno djeci mlađoj od 18 godina i proaktivno ne prikupljamo njihove osobne podatke. Ako ste mlađi od 18 godina, ne upotrebljavajte internetsku stranicu ili ponude i ne dijelite osobne podatke s nama. Ako saznate kako nam je netko mlađi od 18 godina nezakonito dostavio osobne podatke, kontaktirajte nas na adresu dpo@euronetworldwide.com.

8. Sigurnost podataka

Zalažemo se za zaštitu osobnih podataka i uspostavili smo komercijalno razumne i odgovarajuće zaštitne mjere radi sprječavanja gubitka, zloporabe i izmjene podataka koje ste nam povjerili. Nastojat ćemo osigurati dobru zaštitu osobnih podataka, u skladu s međunarodnim najboljim praksama. Obvezu čuvanja sigurnosti podataka ispunjavamo provedbom odgovarajućih fizičkih, elektroničkih i upravljačkih mjera za zaštitu osobnih podataka.

Naše sustave od nezakonitog pristupa štitimo uporabom sigurnih, najsuvremenijih fizičkih i organizacijskih sigurnosnih mjera, uz kontinuirana poboljšanja, radi osiguranja najviše razine sigurnosti u skladu s međunarodnim najboljim praksama i troškovnom učinkovitošću. Svi osobni podaci čuvaju se na sigurnom mjestu, zaštićeni vatrozidom i ostalim sofisticiranim sigurnosnim mehanizmima, s ograničenim administrativnim pristupom.

Osoblje s pristupom osobnim podacima, kao i aktivnostima obrade povezane s osobnim podacima, ugovorno je obvezano čuvati privatnost osobnih podataka i pridržavati se pravila o privatnosti, implementiranih u našoj organizaciji. 

Cilj nam je postići najviši standard zaštite podataka usvajanjem industrijskih standardnih mjera zaštite privatnosti. 

9. Marketing i oglašavanje

Oglašivači trećih strana pružaju oglase koji se prikazuju na našoj internetskoj stranici ili drugdje u našim uslugama. Oglašivači treće strane nemaju pristup ni jednoj informaciji koju su nam naši klijenti izravno dali. Oglašivači se uobičajeno oslanjaju na kolačiće ili drugačiji internetski mehanizam kojim procjenjuju koji bi vam oglasi mogli biti zanimljivi. Ne postavljamo „kolačiće za ciljanje“ i ne omogućujemo „ciljanje“ i „lokaciju“ u vašem sustavu bez vaše suglasnosti.

Ako ste dali suglasnost prihvaćanjem kolačića za ciljanje na internetskoj stranici, za to možemo uporabiti treće strane (remarketing i slične značajke za publiku). Oglašavanje možete isključiti izmjenom postavki kolačića ovdje klikom na ikonu u donjem lijevom kutu stranice.

Naše obavijesti o privatnosti ne obvezuju treće strane. Za upoznavanje s pravilima o privatnosti njihovih obavijesti, morate posjetiti internetsku stranicu takve treće strane. Sve treće strane koje mogu uporabiti kolačiće za ciljanje možete pronaći u našoj politici kolačića.

Možemo vas povremeno kontaktirati (e-poštom, SMS-om, pismom ili telefonom, prema potrebi i prema vašim posebnim uputama) i kad nam date suglasnost za pružanje ciljanog marketinga o našim uslugama i/ili našim proizvodima.

Zašto biste primali elektroničke poruke?  
Ovisno o državi prebivališta, primat ćete marketinške obavijesti ako ste nas ovlastili za obradu vaših osobnih podataka u te svrhe.

Također vam možemo slati elektroničke komunikacije u marketinške svrhe, kad ste s nama u ugovornom odnosu, što znači kako upotrebljavate naše usluge ili niste izrijekom zatražili ne primanje navedenih marketinških komunikacija.

Uvijek ćemo vas obavijestiti i tijekom uporabe naših usluga ili čak tijekom registracije dobit ćete sve neophodne informacije o njoj ili tijekom uporabe naših usluga dobiti priliku izrijekom izjaviti kako niste zainteresirani za primanje takvih marketinških komunikacija. In these instances, we will remove you from our list and you will not receive any updates that may be of your interest regarding our services and products. You will be able to opt-back in at any time. U takvim ćemo vas slučajevima ukloniti s popisa i nećete primati ikakva ažuriranja koja bi vas mogla zanimati povezano s našim uslugama i proizvodima. U svakom ćete se trenutku moći ponovo priključiti.

Kako možete odustati? 
Moći ćete povući suglasnost u bilo kojem trenutku, jednim od ovih mehanizama: 

Za dodatna pitanja povezana s uporabom osobnih podataka u marketinške svrhe i/ili ako želite primati marketinške komunikacije, jednako pošaljite e-poštu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

10. Opis prava s osobnim podacima

Ovisno o vašem prebivalištu, vaša prava s osobnim podacima prema primjenjivom zakonu mogu biti:

  1. Pravo pristupa: pravo na zahtjev za pristup kopiji vaših osobnih podataka. 
  2. Pravo ispravka netočnosti: pravo zahtijevati ispravak netočnosti u osobnim podacima. 
  3. Pravo brisanja: pravo zahtijevati brisanje vaših osobnih podataka, uz određene uvjete. 
  4. Pravo prenosivosti podataka: pravo na primanje osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te na prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade, uz određene uvjete.  
  5. Pravo prigovora: pravo prigovora na obradu osobnih podataka (tj. u svrhu izravnog marketinga). 
  6. Prava povezana s automatiziranim individualnim odlučivanjem: pravo da se ne podliježe odluci koja se osniva isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, a koja pravno ili tome nalikujuće djeluje na pojedinca. 

Odgovorit ćemo na vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku te u roku prema primjenjivom zakonu. 
Za primjenjiva prava pogledajte odjeljak Regionalna obavijest o privatnosti.

Svoja prava ostvarujete slanjem e-pošte na adresu dpo@euronetworldwide.com. Za zaštitu vaše privatnosti i održavanje sigurnosti poduzet ćemo neophodne korake za potvrdu vašeg identiteta, a od vas možemo zatražiti i ostale pojedinosti, prije nego što vam odobrimo pristup vašim osobnim podacima ili pokrenemo njihovu izmjenu. Nećemo moći odgovoriti na vaš zahtjev, ako ne posjedujemo kopiju vašeg osobnog dokumenta ili bilo koji zakonski važeći dokument kojim se dokazuje identitet.

Neka prava možda nećete moći ostvariti zbog poslovnih potreba ili zakonskih obveza u pružanju usluge. Vaša se prava mogu ograničiti kako radi pridržavanja ostalih zakonskih obveza, kao što je sprječavanja pranja novca, ugovorne i obveze uskladivosti. Neovisno o tome, uvijek ćete dobiti odgovor pri ostvarivanja bilo kojeg iznad navedenih prava i/ili bilo kojeg dodatnog prava koje vam pripada, ovisno vašem području sudske nadležnosti. Ako se vaše pravo ne može ostvariti, dobit ćete odgovarajuće pojašnjenje. 

11. Kontaktirajte nas

Za sva pitanja ili nedoumica povezana s ovom obavijesti o privatnosti podataka ili našim praksama povezanima s njima kontaktirajte nas pisano e-poštom na adresu DPO@euronetworldwide.com ili poštom na adresu Euronet Data Protection Officer, Calle Cantabria, 2, 28108 Alcobendas, Madrid, Španjolska.

Ovisno o primjenjivom zakonu o privatnosti, možda ćete posjedovati pravo podnošenja pritužbe tijelu za zaštitu podataka ili drugačijem regulatornom tijelu, ako smatrate kako nismo ispunili obveze prema ovoj obavijesti o privatnosti ili primjenjivom zakonu:

12. Ovo smo mi


Austrija
https://www.euronetatms.at
Euronet 360 Finance Limited (Podružnica), registrirana pod brojem tvrtke FN 383620y, sa sjedištem i glavnom poslovnom adresom na Wollzeile 1-3, 1010 Wien, Austria

Belgija
https://www.euronetatms.be
Innova TaxFree. Registrirano u Belgiji pod brojem tvrtke BE0506.980.396 sa sjedištem na adresi Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles, Belgija

Bugarska
https://www.euronetatms.bg
Euronet Services EOOD, registrirano u Bugarskoj pod brojem tvrtke BG204616073, sa sjedištem u ulici Shipka 6, kat 3, Sofia 1504 (Bʺlgariâ, Sofiâ 1504, ul. Šipka 6, etaž 3), Bugarska

Češka
https://www.euronetatms.cz a>
Euronet Services spol. s r.o., registrirano u Češkoj Republici pod brojem tvrtke 25608452, sa sjedištem i glavnom poslovnom adresom na adresi Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Češka Republika

Hrvatska
https://www.euronetatms.hr
EFT Usluge doo, registrirano u Hrvatskoj pod brojem 080137553, sa sjedištem i glavnom adresom poslovanja Prve Pile 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

Cipar
https://www.euronetatms.com. cy
Euronet 360 Finance Limited (Podružnica), registrirana pod brojem tvrtke AE2948, sa sjedištem u ulici Thiseos 7, ured 001,2042 Strovolos, Nikozija, Cipar

Danska
https://www.euronetatms.dk
Euronet 360 Finance Limited (Podružnica), registrirana pod brojem tvrtke 34740038, sa sjedištem i glavnom adresom poslovanja u Peterdalsvej 1A, 3. sal, 2770 Kastrup, Danska

Estonija
https://www.euronetatms.ee
Euronet 360 Finance Limited (podružnica), registrirana pod brojem tvrtke 14756049, sa sjedištem i glavnom trgovačkom adresom u Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 30, 10149, Estonija

Francuska
https://www.euronetatms.fr
Euronet Services SAS, registrirana pod brojem tvrtke 878 585 223 00026, sa sjedištem i glavnom adresom obuke na 34 Rue Henri Barbusse 107 Ruue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Pariz Francuska

Španjolska
https://www.euronetatms.es
Euronet 360 Finance Limited Sucursal en España (Podružnica), registrirana pod brojem tvrtke W8262682A, sa sjedištem i glavnom trgovačkom adresom u Edificio Amura, C / Cantabria nº2, 3- planta, 28108 Alcobendas, Madrid, Španjolska

Grčka
https://www.euronetatms.gr
Euronet Card Services S.A., registrirana u Grčkoj pod brojem tvrtke 123363401000, sa sjedištem i glavnom poslovnom adresom na 1, Sachtouri & Poseidonos, Kalitea 17674, Attica, Grčka

Irska
https://www.euronetatms.ie
Euronet 360 Finance Limited (Podružnica), registrirana pod brojem tvrtke 908313, sa sjedištem na adresi 39/40 Mount Street Upper, Dublin 2, Irska

Island
https://www.euronetatms.is
Euronet 360 Finance Limited (Podružnica), registrirana pod brojem tvrtke 650521-0130, sa sjedištem na adresi Suðurlandsbraut 30 108 Reykjavík, Island

Italija
https://www.euronetatms.it
Euronet 360 Finance Limited. (Podružnica), registrirana pod brojem tvrtke 97626920157, sa sjedištem i glavnom trgovačkom adresom u Via Giosuè Carducci 9, 20123, Milano, Italija

Litva
https://www.euronetatms.lt
Euronet 360 Finance Limited (podružnica), registrirana pod brojem tvrtke 305413397, sa sjedištem u ulici Labdarių, 6A-16, LT-01120 Vilnius, Litva

Latvija
https://www.euronetatms.lv
Euronet 360 Finance Limited (podružnica), registrirana pod brojem tvrtke 40203219803, sa sjedištem i glavnom poslovnom adresom u Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija

Mađarska
https://www.euronetatms.hu
Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft., registrirana pod brojem tvrtke 01-09-680790, sa sjedištem na adresi Alkotás utca 50, Alkotás Point, 1123, Budimpešta, Mađarska

Malezija
https://www.euronetatms.my
Euronet Services Malaysia Sdn Bhdl, registriran u Maleziji pod PDV brojem – SST registarski br. W10-1808-31042954, sa sjedištem u Upper Penthouse, Wisma Rkt, br. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail , 50300 Kuala Lumpur, Malezija

Malta
https://www.euronetatms.com. mt
Euronet 360 Finance Limited, registrirano pod brojem tvrtke OC1320, sa sjedištem u BusinessLabs, Level One, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR9037, Malta

Meksiko
https://www.euronetatms.mx
Euronet Epay Mexico S.de R.L. de C.V., s RFC EEM160411LV3 i registriranim uredom u Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260 PAD 07 – piso 3, C.P.: 76147 – Querétaro, Meksiko

Crna Gora
https://www.euronetatms.me
Euronet Services d.o.o., registrirano u Crnoj Gori pod matičnim brojem 03314766, sa sjedištem na adresi IV Proleterske br. 26, Podgorica, Crna Gora

Norveška
https://www.euronetatms.no
Euronet 360 Finance Limited (Podružnica), registrirana pod brojem tvrtke 821247152, sa sjedištem i glavnom adresom poslovanja na Skippergata 33, 0154 Oslo, Norveška

Nizozemska
https://www.euronetatms.nl
Euronet 360 Finance Limited (Podružnica), registrirana pod brojem tvrtke 62593498 sa sjedištem i glavnom trgovačkom adresom u Hogehilweg 4 K, 5. kat, 1101 CC Amsterdam, Nizozemska

Filipini
https://www.euronetatms.ph
Euronet Technology Services Inc., registrirana na Filipinima pod brojem tvrtke CS201730466, s registriranim uredom na 8. katu, zgrada Zuellig, Makati Avenue, ugao Paseo de Roxas i Sta Potenciana Street, Makati City 1225, Metro Manila, Filipini

Portugal
https://www.euronetatms.pt a>
Euronet 360 Finance Sucursal em Portugal, Lda (podružnica), registrirana pod brojem tvrtke 980524920, sa sjedištem i glavnom trgovačkom adresom na adresi Avenida da República, 50 – 10º, 1069-211 Lisboa, Portugal

Rumunjska
https://www.euronetatms.ro
Euronet Services SRL., registrirano pod brojem tvrtke J / 40/1066/1998, sa sjedištem i glavnom adresom poslovanja u. nr.73-81 București-Ploiești Road, Victoria Park, 2. zgrada, 3. kat, Bukurešt 1, Rumunjska

Slovenija
https://www.euronetatms.si
Euronet 360 Finance Limited (Podružnica), registrirana pod brojem tvrtke, sa sjedištem na 8481628000, sa sjedištem na Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Švedska
https://www.euronetatms.se
Euronet 360 Finance Limited (Podružnica), registriran pod brojem tvrtke. 516410-9398, sa sjedištem i glavnom poslovnom adresom na adresi Armégatan 40, 5tr – 171 71 Solna, Švedska

UK
https://www.euronetatms.com
Euronet 360 Finance Limited registriran u Engleskoj pod brojem tvrtke. 06928422, s registriranim uredom na 7th Floor North Block, 55 Baker Street, London, Engleska, W1U 7EU

Slovačka
https://www.euronetatms.sk
Euronet Services Slovakia, spol. s r.o. registrirano u Slovačkoj pod matičnim brojem 35 854 448, sa sjedištem na adresi Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Kontaktirajte nas
Besplatni telefon

Traži