Ugovor o sudjelovanju u mreži

Naše bančni i FI partneri mogu uživati u pristupu našim mrežama bankomata putem naših fleksibilnih ugovora o mrežnom sudjelovanju. Ovaj sporazum trenutno povećava tržišni otisak banke/FI-ja, bez potrebe za kapitalnim ulaganjima.

Kroz naše ISO8583 specifikacije, možemo uspostaviti izravne H2H veze s bankom/financijskim IT sustavima uz minimalne smetnje u usluzi.

Pogodnosti za banku

  • Manji operativni troškovi, izravno poboljšanje dobiti i gubitka; nema potrebe za kapitalnim investicijama
  • Djelomična ili potpuna kupnja postojeće flote bankomata banke; trenutnu injekciju kapitala i pozitivan novčani tok
  • Potpuna operativna odgovornost od početka do kraja, uključujući dogovorene razine usluga i fleksibilne dogovore o suradnji
  • Napredno planiranje gotovine i procesi punjenja
  • Poboljšana sigurnost bankomata
  • Povećana prisutnost u mreži bankomata s vezom na postojeću Euronet EFT mrežu bankomata
  • Usluge dodane vrijednosti kupcima
  • Kontinuitet poslovanja
  • Proširen doseg bankarskih usluga na bazu klijenata

OUTSOURCING BANKOMATA

Globalni ugovori i usluge s prodavateljima također se nude i mogu se integrirati u naš portfelj

PROGRAM KUPNJE IMOVINE

Nudi višestruke prednosti u optimizaciji troškova i prisutnosti na tržištu

Kontaktirajte nas
Besplatni telefon

Traži